Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Radyo, Televizyon ve Sinema Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • İletişimin ulusal, uluslararası, toplumsal ve kültürlerarası boyutlarını tanır.
 • İletişim alanı ile ilgili kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahiptir.
 • İletişim ortam ve araçlarını yetkin bir şekilde kullanabilme bilgisine sahiptir.
 • Kişi, grup, kitle ya da kurumların iletişim özelliklerini, ihtiyaçlarını ya da farklılıklarını dikkate alarak uygun iletişim strateji, yöntem ve teknikleri geliştirir ve uygular.
 • İletişim alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Eleştirel görsel araştırma yöntemlerine olan hakimiyetini, sanatsal ve yaratıcı özgün projelere dönüştürebilme yeteneğine sahiptir.
 • Film, video, belgesel ve fotoğraf gibi görsel odaklı sanatsal proje süreçlerinin ön araştırmasını yapar, planlar ve ekibini yönetebilir.
 • İletişim alanına ilişkin güncel üretimleri takip eder, yaratıcı akademik çalışma konuları saptayabilir ve bağımsız bir araştırma yürütebilir.
 • Sosyal bilimler alanına dair akademik kuralları bilir ve eser üretme sürecinde bu kurallara uyar.
 • Yaratıcılığını ortaya koyabilecek şekilde alanında ve profesyonel hayatta liderlik rolünü üstlenir.
 • Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar.
 • Çalışmalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
 • İletişim alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimi edinir.
 • Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir çalışmada, kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur.
 • Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası kaynakları belirler, bilimsel yöntemlerle bilgiyi keşfeder ve paylaşır.
 • İletişim alanındaki akademik eser üretme becerisini, bilimsel ve toplumsal katkı için kullanır.
 • Sanatsal ve akademik çalışmalarında, kuram ile uygulamayı ilişkilendirebilir.
 • Güncel sanatsal akımları ve disiplinlerarası akademik gelişmeleri takip eder.
 • Görsel medya okuryazarlığını, hem görsel metinleri eleştirel olarak yorumlamak, hem de üretim sağlayabilmek için kullanabilir.
 • Ulusal ve uluslararası sanatsal ve akademik ortamlarda eserlerini sunabilir, tartışabilir, savunabilir.
 • Sanatsal ve akademik üretim süreçlerinde karşılaşabileceği sorunları öngörür ve çözebilir.
 • Yeniliklere ve değişime açık bir bakış açısı ile kendini sürekli akademik ve sanatsal olarak geliştirmeye ve derinleştirmeye motive olur.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır ve bu yöndeki gelişmelere ayak uydurabilir.
 • İletişim alanı ile ilgili bilimsel projeler üretebilir, yürütebilir ya da ekip üyesi olarak bu projelerde yer alabilir.