Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Radyo, Televizyon ve Sinema Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İstihdam Olanakları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, akademik ve mesleki bağlamlarda iletişim, radyo, televizyon ve sinemaya dair eleştirel bir farkındalık kazanır. Öğrenciler, iletişim ve radyo, televizyon ve sinema alanındaki kuramsal ve pratik bilgilerini, etik değerler ile bütünleştirerek edindikleri bu donanımı etkili olarak kullanma yeteneğine sahip olur. Mezunlar, iş dünyasında iletişim, radyo, televizyon ve sinemanın stratejik önemini değerlendirerek, kariyer hedefleri için uygulayabilir hale gelirler. Radyo, Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilebilirler.