Anasayfa  »  Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi »  Çizgi Film ve Animasyon Programı

Program Profili

Bölümümüz ulusal ve uluslararası nitelik ve yeterliliklere sahip, yaratıcı, disiplinlerarası çalışabilen, yenilikçi teknolojilere hakim Animasyon Film Tasarımcıları yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaca bağlı olarak bölümümüz sosyal sorumluluk bilinciyle, küresel ve kültürel yaklaşımları dikkate alan yaratıcı bireyler yetiştirilmesine önem vermektedir.

Bölümümüz disiplinlerarası tasarım anlayışı ve alanının getirileri doğrultusunda diğer programlarla iş birliği içerisinde ortak dersler yürütülmesine, ortak öğrenci projeleri yapılmasına, disiplinler arası beslenebilecekleri derslerin yürütülmesi önem vermekte ve olanak sağlamaktadır.

Öğrencilerimiz bölümümüzden mezun olmadan önce 2 staj (1.si 4. yarıyıl sonunda animasyon ya da film ajanslarında, 2.si 6. Yarıyıl sonunda reklam ajansları ya da dijital oyun şirketlerinde) yapacaklardır. Böylelikle çalışma hayatına başlamadan önce deneyim kazanmaya başlayacaklardır.