Anasayfa  »  Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi »  Çizgi Film ve Animasyon Programı

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Programa yatay geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce alıp başarılı oldukları derslerden, denklikleri sağlamak koşuluyla, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabilmektedirler.

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak/sınavları başarmış olmak zorundadır. Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir.