Anasayfa  »  Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi »  Çizgi Film ve Animasyon Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Temel sanat ve tasarım bilgisini kuramsal ve uygulamalı olarak kavrayabilme becerisi
 • Temel sanat ve tasarım becerileri ile özgün yapıtlar ortaya koyabilme becerisi
 • Temel sanat ve tasarım becerisini diğer alanlarla ilişkilendirme/bağ kurma becerisi
 • Görme becerisi
 • Gördüklerini çizgi ile ifade edebilme becerisi
 • İki ve üç boyutlu düşünebilme becerisi
 • Formu ikinci boyuta, iki boyutlu şekli de üçüncü boyuta (forma) aktarabilme becerisi
 • Düşündüklerini 2 boyutlu olarak ifade edebilme becerisi
 • Düşündüklerini 3 boyutlu olarak ifade edebilme becerisi
 • Düşündüklerini resimleme yoluyla aktarabilme becerisi.
 • Eleştirel düşünme becerisi
 • Bir bağlam içinde düşünme becerisi
 • Belirli bir konsept dahilinde ve sınırlılığında çalışma becerisi
 • Kavramsal düşünme ve düşündüklerini sözel ve görsel yollarla aktararak ifade edebilme becerisi
 • Animasyon film alanında geçmiş ve bugün ile gelecek ilişkisini kurabilme, yorumlayabilme becerisi
 • Tasarım problemlerini çözme ve özgün fikirler üretme becerisi
 • Mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun davranabilme ve etik sorumluluk alabilme becerisi
 • Gelişen ve değişen teknolojiyi takip etme ve kendine uygun olanı seçme becerisi
 • Fotoğraf konusunda temel teknik ve uygulama bilgilerine sahip olma ve bildiklerini tasarımlarına uyarlama becerisi
 • Sinematografi konusunda temel teknik ve uygulama bilgilerine sahip olma ve bildiklerini film çekim sürecine uyarlama becerisi
 • Ses ve seslendirme konusunda temel teknik ve uygulama bilgilerine sahip olma ve bildiklerini film çekim sürecine uyarlama becerisi
 • Görüntüyü ses, ışık vb. efektlerle hareketli hale getirebilme becerisi
 • Animasyon film çekim sürecinde temel prensiplere sahip olma ve bildiklerini film sürecine uyarlayabilme becerisi
 • 2 boyutlu bir animasyon filmi sürecini bütün ayrıntılarıyla ve basamaklarıyla düşünebilme ve tasarlayabilme becerisi
 • 3 boyutlu bir animasyon filmi sürecini bütün ayrıntılarıyla ve basamaklarıyla düşünebilme ve tasarlayabilme becerisi
 • Sanat ve tasarım alanında disiplinler arası çalışabilme becerisi
 • İşbirlikçi eğitim modeline uygun olarak ekip çalışmasında yer alarak sorumluluk alma becerisi