Anasayfa  »  Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi »  Çizgi Film ve Animasyon Programı

Mezuniyet Koşulları

Programda yer alan ve yükümlü oldukları tüm dersleri başarmış ve en az 240 AKTS kredisini tamamlamış, genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 ve zorunlu stajlarını başarı ile tamamlamış olan öğrenciler mezun sayılırlar.