Anasayfa  »  Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi »  Çizgi Film ve Animasyon Programı

Genel Bilgi

Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Çizgi Film - Animasyon Bölümü 2016-2017 öğretim yılında eğitime başlamıştır. Eğitim süresi dört yıldır.

Bölümümüz ulusal ve uluslararası nitelik ve yeterliliklere sahip, yaratıcı, disiplinlerarası çalışabilen, yenilikçi teknolojilere hakim Animasyon Film Tasarımcıları yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaca bağlı olarak bölümümüz sosyal sorumluluk bilinciyle, küresel ve kültürel yaklaşımları dikkate alan yaratıcı bireyler yetiştirilmesine önem vermektedir.

Çizgi Film-Animasyon Bölümü ile öğrencilere:
- Animasyon film ve reklam çekimi konusunda bilgi ve beceri kazandırmak,
- E-kitap (etkileşimli elektronik kitap), etkileşimli dijital uygulamalar (applications), dijital eğitim uygulamaları, dijital oyunlar gibi konularda bilgi ve beceri kazandırmak,
- Sektör ihtiyaçlarını karşılanmasına yönelik proje geliştirme bilgi ve becerileri kazandırmak,
- Teknolojik gelişmelere uygun proje geliştirme konusunda bilgi ve beceri kazandırmak,
- Çağımızın gereksinimi olan disiplinler arası tasarım bağıntısını kurabilecek yeterlilikte donanım sağlamak programın özünü oluşturmaktadır.

Animasyon sineması 1900'lerin başından itibaren çeşitli deneysel uygulamalar, yeni teknolojiler ve yeni nesil ekipmanlarla kendisine çalışma alanları oluşturmaya başlamıştır. Günümüz teknolojileriyle animasyon reklamlar, animasyon filmler, etkileşimli dijital uygulamalar, dijital oyunlar, eğitim oyunları hazırlanmaktadır. Üniversitemiz çatısı altındaki Çizgi Film-Animasyon Bölümü ülkemizde sinema, reklam, dijital uygulama alanlarında çalışacak kalifiyeli Animasyon Film Tasarımcıları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Üniversitemiz bünyesindeki Çizgi Film-Animasyon Bölümü ile öğrencilerimize;
- Çizim teknikleri,
- Animasyon prensip ve teknikleri,
- Animasyon programları,
- Sinematografi,
- Animasyon film ve reklam çekimi,
- Görsel efekt dinamikleri,
- Oyun teknolojileri,
- Etkileşimli uygulamalar,
- E-kitap (etkileşimli elektronik kitap) ve dijital eğitim uygulamaları,
- Dijital oyun tasarımı gibi konularda bilgi ve beceri kazandırmak hedeflenmektedir.

Bölümümüz disiplinlerarası tasarım anlayışı ve alanının getirileri doğrultusunda diğer programlarla iş birliği içerisinde ortak dersler yürütülmesine, ortak öğrenci projeleri yapılmasına, disiplinler arası beslenebilecekleri derslerin yürütülmesi önem vermekte ve olanak sağlamaktadır.