Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci kabul koşulları aşağıda listelenmiştir:
1.Yüksek lisans programına 4 yıllık fakülte mezunları başvurabilir. Programımızda bir bilimsel hazırlık programı yer almamaktadır.
2. Yüksek lisans programlarına başvuru için Sözel veya Eşit Ağırlık puanlarının herhangi birinden en az 55 ALES veya GRE en az 149 ya da GMAT puanından 450 alınmış olması gerekmektedir.
3. Adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmeleri için belirli düzeyde yabancı dil bilmeleri zorunludur. Aşağıda belirtilen sınavlardan herhangi birinden istenilen düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olunduğunun belgelenmesi halinde adaylar doğrudan mülakata alınacaktır.
4. İngilizce dışında Üniversitelerarası Kurul tarafından doçentlik için kabul edilen dillerden birisi olmak kaydıyla, ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavları sonucunda belge ibraz edenler de yüksek lisans programına başvurabilirler.

Yabancı Dil (İngilizce) Sınavları ve Başvuru için Gerekli Minimum Puanlar
Sınav Puan
YDS 55
ÜDS 55
KPDS 55
TOEFL IBT 66
PEARSON PTE 50
CPE C
CAE C

Yukarıda sözü edilen sınavlara ilişkin belgelerden herhangi birine sahip olmayan adaylar, Başkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümünce yapılacak olan İngilizce sınavını başarmak zorundadır. İngilizce sınavında en az 55 puan alarak başarılı olunur. Yüksek lisans programlarında İngilizce seviyesi yeterli görülmeyen adaylar, Üniversitemizin İngilizce Hazırlık Bölümünde yoğun dil eğitimi programına katılabilirler.

Ana Bilim dalının eğitim dili Türkçe olduğu için Yüksek Lisans programına müracaat edecek Yabancı uyruklu adaylardan Yeterlik Belgesi (TÖMER) istenecektir.

Yukarıdaki bütün şartları sağlayan adaylar, anabilim dalımızın düzenlediği mülakatta başarılı olurlarsa kayıt hakkı kazanırlar.