Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

İstihdam Olanakları

Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayanların, Üniversiteler, Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere; Bölgesel Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK, YÖK, ULAKBİM, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Ulusal Ajans, Türk Patent Enstitüsü, TRT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları, Medya Kuruluşları, Reklamcılık Sektörü, Araştırma ve Danışmanlık Şirketleri, Özel Halkla İlişkiler Departmanları, Özel İnsan Kaynakları Departmanları, Özel Stratejik Planlama Departmanları, Özel Sosyal Etki Değerlendirme Departmanları, Firmaların Müşteri Temsilcilikleri, Toplum Merkezleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Cezaevleri, UN, UNDP, UNICEF, UNFPA, UNHCR, UN-HABITAT, UNESCO, UNRWA, ILO, IOM, WB, WFP, WHO, FAO ve benzeri uluslararası örgütler, AB Projeleri alan tüm kurumlarda çalışabilecekleri ve bu farklı sektörlerdeki nitelikli iş gücü açığını kapatmada katkı sağlayacakları düşünülmektedir.