Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Mezuniyet Koşulları

Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için bu program çerçevesinde en az toplam 120 AKTSlik ders yükü bulunmaktadır. Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans programında öğrenciler özgün bir araştırmaya dayalı yüksek lisans tezini başarı ile tamamlamalıdır.

Öğrenciler dört yarıyıllık program içinde yer alan toplam üç seçimlik dersten en az ikisini sosyoloji tezli yüksek lisans programında yer alan seçimlik derslerden almak zorundadır.