Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi

Sosyoloji Bölümü; sosyolojik bakış açısına sahip, konusunda uzman, nitel ve nicel araştırmalar yaparak, ülkemizin sosyal ve kültürel yapısını yurt içi ve yurt dışında anlatabilecek ve bu yöndeki çalışmalarda etkin görev alabilecek araştırmacı, sosyolog ve bilim insanlarının yetiştirilmesini hedefler. Bölüm içeriğinde; toplumsal yapı ve değişme, modernleşme ve kültür konularında teorik ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Lisans düzeyindeki bu yapılanmayı ve birikimi yüksek lisansa taşımak, öğrencilerimize nitelikli bir eğitim kazandıracaktır.
Sosyoloji tezli yüksek lisans eğitimi ve öğretimi çerçevesinde, sosyolojinin yakından ilişkili bulunduğu başta antropoloji, eğitim, hukuk, iktisat, iletişim, psikoloji, sanat, siyaset, tarih vb. alanların bulgularından yararlanmak, bu alanlarla ortak bilimsel araştırmalar yapmak, projeler üretmek ve bu paylaşımları uluslararası düzeye taşımak gerekliliği bulunmaktadır. Böylece, mevcut eğitim ve öğretim süreci yerel kalmaktan kurtulup uluslararası bir boyuta taşınacaktır. Sosyoloji tezli yüksek lisans programında hedeflerimiz şunlardır:
-Nitelikli Akademisyen Açığının Giderilmesine Katkı/ Farklı Sektörlerdeki Nitelikli İş Gücüne Katkı
-Disiplinlerarası Bilimsel Paylaşım
-Öğretim Elemanı Yetiştirmek
-Uluslararası İşbirliğiyle Nitelikli Bir Akademik Ortamın Oluşumunu Desteklemek
-Kapsamlı ve Derinlikli Çalışmalara Temel Oluşturmak
Sosyoloji tezli yüksek lisans programı 4 akademik yarıyıldan oluşmaktadır. Ana Bilim Dalımız kadrosunda 3 Profesör, 3 Doçent, 5 Doktor Öğretim Görevlisi ve 4 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.