Anasayfa  »  Hukuk Fakültesi »  Hukuk Programı (%30 İngilizce)

Genel Bilgi

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1997-1998 akademik yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Ülkemizde hukuk fakültelerine çok büyük talep olmasına karşın, modern hukuk eğitimi verebilmek amacıyla fakülteye fazla öğrenci alınmamaktadır. Fakültemiz kaliteli ve modern bir hukuk eğitimi verdiğinden dolayı, her yıl artan taleplerle öğrenci kontenjanlarımız dolmaktadır. Fakültemizde eğitim dili Türkçe'dir. Ancak, günümüzde hukukun uluslararası boyuta ulaşması ve bir hukukçunun uluslararası alanda geçerli bir yabancı dili çok iyi bilmesi gerektiğinden, yabancı dili yeterli düzeyde olmayanlar için İngilizce Hazırlık Programı uygulaması getirilmiştir. Hazırlık Programında verilen yabancı dil öğrenimine dört yıllık eğitim öğretim süresince de devam edilmektedir. Ayrıca çeşitli dersler, İngilizce okutularak, yabancı dilin kullanılabilir düzeye çıkması sağlanmaktadır.

İyi bir hukukçu olabilmek için, yabancı dil ile birlikte geniş bir genel kültüre ve bilgisayar kullanma yeteneğine de sahip olmak gereklidir. Bu amaçla Fakültemizde özellikle eğitim-öğretimin ilk yıllarında genel kültür ve bilgisayar kullanımı derslerine ağırlık verilmektedir.

Modern bir hukuk eğitim ve öğretimi için sözü edilen bilgiler ve edinilmesi zorunlu olan hukuk bilgilerinin dışında, ekonomi, işletme, muhasebe ve uluslararası hukuk gibi bilgilere de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgilerin öğrencilere verilmesi ise seçmeli derslerle yapılmaktadır.

Fakülte bünyesi içinde özel olarak tesis edilmiş olan mahkeme (duruşma) salonunda, öğrencilere öğrendikleri teorik bilgileri uygulamaya yansıtma imkanı hazırlanmıştır.

Fakültemizde verilen eğitimin başlıca amacı alanında kaliteli eğitim almış hukukçular yetiştirmektir. Mezunlarımız çalışma hayatının gerektirdiği teorik ve pratik hukuk bilgisi ile donanmış olduklarından geleneksel istihdam alanlarının dışında hukuki bilgi gerektiren tüm işlerde çalışabilir. Avukatlık stajını tamamlayan mezunlarımız avukat, hakim ve savcılık sınavlarında başarılı olan mezunlarımız ise Hakim ve Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmaktadırlar.