Anasayfa  »  Hukuk Fakültesi »  Hukuk Programı (%30 İngilizce)

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Hukuk normlarının tarihsel ve sosyolojik temellerini ve etkilerini saptayabilme becerisi
 • Hukuki sorunlara insan hakları temelinde yaklaşabilme becerisi
 • Hukuki sorunları belirleme, analiz etme ve uygulamada gerekli somut hukuk kurallarını tespit etme becerisi
 • Kavramsal düşünme, kavramsal ve pratik bilgileri yorumlayabilme ve hukuki sorunların çözümünde uygulayabilme becerisi
 • Ulusal ve uluslararası hukuk kaynaklarına ulaşabilme ve bu kaynakları somut olaylarda kullanabilme becerisi
 • Hukuki ilişkilerin düzenlenmesinde ve uyuşmazlıkların çözümünde sözlü ve yazılı etkili iletişim kurma becerisi ve hukuki durumları belgelendirme becerisi
 • Devlet ile toplum, devlet ile birey ve bireylerin kendi arasındaki hukuki ilişkileri tahlil edebilme becerisi
 • Çağın sosyal, ekonomik, politik ve hukuki sorunlarına ilgi duymak ve bu sorunlar hakkında bilgili olma ve bu doğrultuda olaylara disiplinlerarası bir yaklaşımla bakabilme becerisi
 • Hukuk alanında çalışma disiplini, mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 • Empati kurma ve adalet duygusu gelişmiş bir anlayışa varma becerisi
 • Hukuki konulardai yazılı ve sözlü bilimsel çalışmalar yapabilme becerisi
 • Hukuk alanıyla ilgili teknolojik temelli mesleki programları kullanabilme becerisi