Anasayfa  »  Hukuk Fakültesi »  Hukuk Programı (%30 İngilizce)

Program Profili

Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku, Maliye ve Ekonomi ve Özel Hukuk olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Fakültemizin eğitim dili Türkçe'dir. Ancak, günümüzde hukukun uluslararası boyuta ulaşması ve bir hukukçunun uluslararası alanda başarılı olabilmesi için çok iyi derecede İngilizce bilmesi gerektiğinden, yabancı dili yeterli olmayanlar için İngilizce Hazırlık Programı uygulaması getirilmiştir. Hazırlık Programında verilen yabancı dil öğrenimine dört yıllık eğitim öğretim süresince de devam edilmektedir. İyi bir hukukçu olabilmek için, yabancı dil ile birlikte geniş bir genel kültüre ve bilgisayar kullanma yeteneğine de sahip olmak gereklidir. Bu amaçla Fakültemizde özellikle eğitim-öğretimin ilk yıllarında genel kültür ve bilgisayar kullanımı derslerine ağırlık verilmektedir.
Modern bir hukuk eğitim ve öğretimi için sözü edilen bilgiler ve edinilmesi zorunlu olan hukuk bilgilerinin dışında, ekonomi, işletme, muhasebe ve uluslararası hukuk gibi bilgilere de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgilerin öğrencilere verilmesi ise seçmeli derslerle yapılmaktadır.