Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Savunma Platformları Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Profili

Savunma Teknolojileri ve Sistemleri Ana Bilim Dalı altında açılan;
Savunma Platformları Programı:
Savunma Platformları Programı Ulusal ve uluslararası işbirliklerini yürütecek, savunma teknolojileri ve sistemleri konularındaki en son gelişmeleri takip edebilecek, ülkemizin ihtiyaç duyduğu en önemli alanlardan biri olan savunma sanayi için gerekli tasarım, imalat, analiz ve sentez yeteneklerine sahip, yenilikçi fikirler üretebilecek ve Ar-Ge projelerini yönlendirebilecek bilgi derinliği olan Yüksek Lisanslı araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.