Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Savunma Platformları Tezli Yüksek Lisans Programı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı, en az toplam 120 AKTS olup, en az 7 ders ile bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Eğitimin normal süresi 4 yarıyıldır, Fen Bilimleri Enstitüsü kararıyla azami 6 yarıyıla kadar uzatılabilir.