Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Savunma Platformları Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Savunma Teknolojileri ve Sistemlerini ilgilendiren tüm mühendislik alanlarında derinlik kazandıracak bilgi birikimini sağlamak, yapacakları tezler ile çalışmayı istediği savunma teknolojileri alanında ya da halen çalıştığı kuruluşun bir projesine Yüksek Lisans Tezi boyutu ile çare olacak savunma sanayine odaklı araştırmacılar yetiştirmek.
 • Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ile bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama yeteneği kazanmak.
 • Bir konuyu derinlemesine araştırma yeteneği kazanmak.
 • İleri düzeyde sistem çözümleme ve tasarımı yeteneklerinin kazandırılmasını sağlamak.
 • Kuramsal bilgileri yazılım ve donanım tabanlı çalışmalarla uygulamaya dönüştürmek.
 • Disiplinler arası savunma projelerinde yer almak ve ortak projelere katma değer sağlamak.
 • Takım içinde ve bireysel çalışabilme becerisi kazanmak.
 • Finansal çözümlemeler yapmak ve mühendislik ekonomisini uygulamak.
 • Yayın ve sunum yapma becerisi kazanmak. Yabancı bir dili mesleki yaşamda etkin biçimde kullanmak.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanmak.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak.