Anasayfa  »  Kahramankazan Meslek Yüksekokulu »  Lojistik Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme becerisi
 • Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi
 • Disiplinler arası da dahil takımlarda çalışma becerisi
 • Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
 • Mesleki etik ve sorumluluk bilinci
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
 • Sektörel sorunlar hakkında bilgi sahibi olabilme becerisi
 • Mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi
 • Etkin iletişim kurma becerisi
 • Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi
 • Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi
 • Mesleki özgüven becerisi
 • Girişimcilik becerisi
 • Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisi