Anasayfa  »  Kahramankazan Meslek Yüksekokulu »  Lojistik Programı

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Bir öğrencinin ilgili bölüme kaydolmadan herhangi bir yükseköğretim kurumundan almış ve karşılığı en az C olan bir not ile başarmış olduğu derslerden öğrenci danışmanınca eşdeğer niteliğinde bulunanlar, ilgili bölüm veya program başkanlığının önerisi ve ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin kayıt yaptırdığı programa transfer edilir. Bu durumda öğrenci, transfer edilen dersin eşdeğer sayıldığı dersten muaf olur. Başka öğretim kurumlarından alınmış derslere ilişkin ders transferleri, not döküm belgelerinde orijinal ders adı ve ders kodu ile yer alır. Alınan dersin AKTS karşılığı ile alınan notun Üniversitedeki eşdeğer harf notu karşılığı ilgili birim yönetim kurulu kararıyla tespit edilir.