Anasayfa  »  Kahramankazan Meslek Yüksekokulu »  Lojistik Programı

Ölçme ve Değerlendirme

Programda değerlendirme kıstasları ana yapı itibariyle; kuramsal dersler, laboratuar çalışmaları ve uygulamalı çalışmalar olarak düzenlenmiştir. Her ders için dönemlik olarak en az bir ara sınav ve final sınavı yapılır. Öğretim elemanının dersin durumuna göre dönem içinde Quiz, ev ödevi, proje, saha çalışması v.b. öğretim faaliyetleri yaptırabilir. Öğretim Elemanları ara sınav, final sınavı, quiz, proje v.b. faaliyetlere göre başarıyı değerlendirmekte oralarını değiştirmekte serbesttir. Her ders için aşağıdaki harflerden biri öğrencilere başarı notu olarak verilir. Harfler ve harflerin katsayıları şöyledir: Verilen Not Katsayısı A 4,0 A- 3,7 B+ 3,3 B 3,0 B- 2,7 C+ 2,3 C 2,0 C- 1,7 D+ 1,3 D 1,0 F1 0,0 F2 0,0 Bir derste uygulamalı çalışması eksik bulunan veya mazeret sınavına gireceği için başarı notu, not verme süresi içinde takdir edilememiş olan öğrencilere, E notu verilir. E notu alan öğrenci, notların ilanını izleyen en geç on gün içinde, varsa eksik çalışmalarını tamamlayarak, mazeret sınavına girer. Bu sürenin uzatılmasına ilişkin karar, ilgili birim yönetim kurulu tarafından verilir. Onbeş gün içerisinde birim yönetim kurulu kararı ile uzatılmayan veya yerine başka bir not verilmeyen E notları kendiliğinden F1 notuna dönüşür. Akademik yarıyıl takvimi dışında yapılan staj ya da uygulama dersleri için S notu verilir. Bu not en geç izleyen akademik yarıyılın ekle-sil tarihi sonuna kadar birim yönetim kurulu kararı ile başarı notlarından birine dönüştürülür.

Harf NotuKatsayıHarf Not Aralığı
(100 üzerinden)
A495-100
A-3,790-94
B+3,385-89
B380-84
B-2,775-79
C+2,370-74
C265-69
C-1,760-64
D+1,355-59
D150-54
F100-49
F20-