Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

  • Mimarlık alanında bilimsel araştırma yapmak, değerlendirmek ve sonuç çıkarmak konusunda bilgi ve beceri edinmek.
  • Mimarlık alanında analitik, sistematik ve eleştirel yöntemlerle bilgi üretme becerisi kazanmak.
  • Teknolojik gelişmeler ile sanat, tasarım ve uygulama bağlantısı kurabilme konusunda bilgi ve beceri kazanmak.
  • Güncel teknolojik gelişmeleri takip etmek, yeni yöntem ve araçlarla problem çözme ve bilgi üretme becerisi kazanmak.
  • Kent ve konut konusunu insan ihtiyaçlarının esas alındığı bir yaklaşımla yeniden yorumlamak ve bu alanda bilgi üretme becerisi kazanmak.
  • Tarih, kültür, kimlik konusunda yeni yaklaşımları ve araştırma yöntemlerini takip etmek ve bu alanda bilgi üretme becerisi kazanmak.
  • Kültürel ve mimari varlıkların korunması ve belgelenmesi konusunda bilgi, beceri ve duyarlılık kazanmak.
  • Yapı teknolojilerinin sosyal ve çevresel boyutları hakkında bilgi, beceri ve duyarlılık kazanmak.
  • Kaynakların verimli kullanılması konusunda bilgi, beceri ve duyarlılık kazanmak.
  • Araştırma süreç ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma becerisi kazanmak.