Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini ve semineri ile tez çalışmasını başarı ile tamamlamış olması, F veya Z notunun olmaması gerekmektedir. Programın normal süresi 4 yarıyıl, azami süresi 6 yarıyıldır.