Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi

Mimarlık Anabilim Dalı, mimarlık alanındaki güncel ve potansiyel yaklaşımlara dair bilgi derinliği olan, bu çerçevede özgün problem tanımlayabilen, tanımladığı problemler için doğru çözümleri üretebilecek yeterlik ve donanıma sahip, ekip çalışmasına ve iletişime yatkın, yenilikçi ve yaratıcı fikir üretiminin bütün gerekliliklerine sahip, bakış açısı geniş Yüksek Lisanslı araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı, öğrencilere Mimarlık alanında ileri seviyede derslerin sunulması ile öğrencilerin yapısal çevrenin ihtiyaçlarına yönelik belirledikleri araştırma konuları çerçevesinde hazırlayacakları tez çalışmaları ile bilgiye evrensel düzeyde özgün ve değerli katkılar yapmalarını sağlayacak bir ortamın oluşturulmasını hedeflemektedir. Program kapsamında, öğrencilere bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları derinlikli ve yenilikçi bir bakış açısı ile ele alarak yorumlama ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme beceri ve yetkinlikleri kazandırılmaktadır.