Anasayfa  »  Fen Edebiyat Fakültesi »  Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı (Türkçe)

Mezuniyet Koşulları

Mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri F1, F2 ya da Z notu dışında bir notla geçmiş olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.