Anasayfa  »  Fen Edebiyat Fakültesi »  Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı (Türkçe)

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilimlerden elde edilen verileri moleküler biyoloji ve genetiğin kapsadığı tüm alanlarla ilgili problemlere uygulayabilir ve problemleri bilimsel yöntemler ve araçlar doğrultusunda analiz eder.
 • Güncel bilimsel bilgiyi (literatür) takip edebilir.
 • Bilimsel bir hipotezi test etmek için gerekli deneysel planlamayı yapabilir, projelendirebilir ve araştırmayı yürütebilir.
 • Moleküler biyoloji ve genetik alanlarındaki çalışmalarda kullanılan araştırma yöntem ve tekniklerini ve bunları sınamak için kullanılan istatistiksel analizleri bilir ve uygulayabilir.
 • Toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda disiplinler arası ve çok disiplinli yaklaşımları benimser ve farklı mesleki eğitim almış kişilerle etkileşim içerisinde çalışabilir.
 • Bilimsel araştırma ve deneysel sonuçlarını yorumlayabilir ve bu sonuçları uzman ve uzman olmayan kişilerle paylaşabilir.
 • Bilimsel bilgileri sunma, paylaşma ve tartışma konusunda gerekli yazılı ve sözlü ifade becerisine sahip olur.
 • Mesleği ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini etkinlikle kullanabilir.
 • Kütüphaneyi, bilimsel veri tabanlarını, interneti ve diğer bilgi kaynaklarını etkili biçimde kullanır.
 • Moleküler Biyoloji ve genetik alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir, soru sorar, yorum yapar.
 • Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, alanı ve ilgili alanlara ilişkin güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilir.
 • Alan bilgisini Türkçe ve İngilizce olarak ifade edebilir, paydaşlarla iletişim kurabilir.
 • Moleküler biyoloji ve genetik alanında edindiği uygulamalı bilgileri, kalite yönetimi ve süreçlerine ve mesleki etik değerlere bağlı kalarak kullanır.