Anasayfa  »  Fen Edebiyat Fakültesi »  Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı (Türkçe)

Program Profili

Başkent Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nün amacı, yüksek nitelikli, disiplinlerarası bakış açısını benimseyen, ulusal ve uluslararası düzeyde moleküler biyoloji ve genetik alanında çalışma yapan tüm disiplin ve alt disiplinlerde yenilikçi ve öncü araştırmaların içerisinde yer alabilecek, bilimsel rekabet gücü yüksek ve eğitimini uygulamaya dönüştürerek toplumsal ihtiyaçlara çözüm üretebilen mezunların yetiştirilmesi için gereken akademik eğitimi vermek ve bilimsel ortamı sağlamaktır.