Anasayfa  »  Fen Edebiyat Fakültesi »  Psikoloji Programı (%30 İngilizce)

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
KIBRIS TÜRKLERİNİN YAKIN TARİHİ KAM100 - 0 + 2 1

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI-
YARIYIL-
AKTS1
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I-
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Kıbrıs'ın jeopolitik önemini bilir.
2) Kıbrıs'taki Türk varlığının başlaması ve Kıbrıs Türk yönetimi hakkında bilgi sahibi olur
3) Eonosis Kavramınının tarihini ve gelişimini bilir
4) İngiltere'nin Doğu Akdeniz politikası ve Kıbrıs ile ilgilis hakkında bilgi sahibi olur
5) Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'ı İngiltere'ye kiralaması ile ilgili tarihsel gelişmeleri ve sonrası dönemdeki önemli olayları bilir.
6) İngiliz yönetimi dönemindeki Kıbrıs türk toplumunun mücadelesi hakkında bilgi sahibi olur
7) Kıbrıs Türk Direniş Örgütleri hakkında bilgi sahibi olur
8) Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve yıkılışı hakkında bilgi sahibi olur
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERSiyasi Tarih, Atatürk ilke ve İnkılapları, Uluslararası İlişkiler, Türk Dış Politikası
DERS TANIMIKIBRIS'IN STRATEJİK DEĞERİ VE KIBRIS TÜRKLERİNİN YÜZ YILI AŞKIN DEVAM EDEN HAK ARAMA VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ İLE TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN DOĞU AKDENİZ'İN ÖNEMİ KONUSUNDA FARKINDALIK DÜZEYİNİ ARTTIRMAK
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Kıbrıs'ın Jeopolitik Önemi
2. Hafta Kıbrıs'ta Türk varlığının Başlaması
3. Hafta Enosis
4. Hafta 19'ncu Yüzyıldaki gelişmeler ve Kıbrıs'ın İngiltere'ye devri
5. Hafta İngiliz Yönetimi Döneminde Kıbrıs Türklerinin var Olma Mücadelesi
6. Hafta Lozan Barış Antlaşması'nın Kıbrıs'a yansımaları
7. Hafta Kemalist Halkçı Grubun Mücadelesi ve Milli Kongre
8. Hafta İkinci Dünya Savaşı ve sonrası gelişmeler ile Self Determinasyon
9. Hafta Kıbrıs'ta Toplumlararası Çatışma Dönemi (1955-1958)
10. Hafta Kıbrıs Türk Direniş Örgütlenmeleri
11. Hafta Kıbrıs Cumhuriyeti (Kuruluş ve Yıkılışı)
12. Hafta Kıbrıs'ta sorunlu yıllar ve Kıbrıs Barış Harekatı (1963-1974)
13. Hafta Kıbrıs Türk Federe Devleti'nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuiyeti'ne giden süreç
14. Hafta Annan Planı ve sorasındaki gelişmeler
15. Hafta
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARAkgün, Sibel, ?İngiltere?nin Sömürge Yönetim Biçiminin Kıbrıs?ta Uygulanma Biçimi; Kavanin Meclisi?, Amme İdaresi Dergisi, C. 45, S. 4 (Aralık 2012),ss. 73-93.
Akgün, Sibel, ?1942 - 1943 Arası Dönemde Kıbrıs Türk Kimliğinin İlk Kurumsallaşma Hareketleri?, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, S. 7/3 (Yaz 2012),ss.127-143.
Alasya, Halil Fikret,Kıbrıs Tarihi ve Kıbrıs?ta Türk Eserleri, Ankara, 1977
Armaoğlu, Fahir, Kıbrıs Meselesi 1954-1959 Türk Hükümeti ve Kamuoyunun Davranışları (Karşılaştırmalı İnceleme), Sevinç Matbaası, Ankara 1963.
Balyemez, Mehmet, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü?nün Kıbrıs Türkleri Hakkında Hazırlattığı Rapor, Akademisyen Kitabevi, Ankara 2020.
Balyemez, Mehmet, İngiliz Yönetimi Döneminde Kıbrıs Türklerinin Siyasi Örgütlenmeleri(1923-1960), Türk Tarih Kurumu Ankara 2021
Bayülken, Ü. Halük, Cyprus Question and The United Nations, Second Print, CYREP Yayınevi, Lefkoşa 2001
Beratlı, Nazım, Kıbrıs Türklerinin Tarihi, (3. Kitap), Galeri Kültür Yayınları, Lefkoşa 1999
Birinci, Ergin, Necati ÖZKAN (1899?1970), C. I- IV, Necati Özkan Vakfı Yayınları, Lefkoşa 1999
Çoruh, Haydar, Sultan II Mahmud Döneminde Kıbrıs (1808-1839), Türk Tarih Kurumu, Ankara 2017
Debeş, Taçgey, Sir Ronald Storrs?un Kıbrıs Anıları (1926?1932), Mez-Koop Bankası Kültür Yayınları, Mağusa 1993
Denktaş, Rauf R.,12?YE BEŞ KALA-KIBRIS, Kıbrıs Davası Hakkında Düşünceler, Notlar, Hatıralar, Butik Matbaa, Ankara 1966
Denktaş, Raif Rauf, Kıbrıs Elli Yılın Hikayesi, Akdeniz Haber Ajansı Yayınları, İstanbul 2008.
Demiryürek, Mehmet, ? Kıbrıs?ta Bir 150?lik:Sait Molla (1925?1930)?, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XIX, S.57 (Kasım 2003), ss. 1211-1238.
Doğansal, Demiray, Dr. Fazıl Küçük?ten Satır Araları, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yayınları, Selen Ofset Ltd., Lefkoşa 2011
Druşotis, Makarios, Karanlık Yön EOKA, Galeri Kültür Yayınları, Lefkoşa 2005.
Eden, Anthony, The Memoirs of Anthony Eden: Full Circle, The Riverside Press, Cambridge 1960.
İnalcık, Halil, Ottoman Policy and Adminastriation in Cyprus after The Conquest, Ayyıldız Matbaası, Ankara 1969
Hill, George, A History of Cyprus, Volume IV, The Otoman Province The British Colony, 1571?1948, (Ed.) by Harry Luke,
Cambridge at The University Press, England 1952.
Hill, George, Kıbrıs Tarihi Osmanlı ve İngiliz İdaresi Dönemi 1571-1948, (çev.) Nazım Can Serbest, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2016.
Hüner, Tuncer, Kıbrıs Sarmalı Nasıl Bir Çözüm?, Ümit Yayıncılık, Ankara 2005.
Gürün, Kamuran, Dış ilişkiler ve Türk Politikası (1939?dan günümüze kadar),Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Yayınları:531, Ankara 1983.
Güven, Dilek, 6-7 Eylül Olayları /Cumhuriyet Dönemi Azınlık Politikaları ve Stratejileri Bağlamında, İletişim Yayınları, 2. bs., İstanbul 2005
Gürkan, Nezire, Zirvedeki Yalnızlık Kulesi: Rauf Raif Denktaş, Cümbez Yayınları, Mağusa 1958
Gülkurt Özgül ve Soyalp Damla, Yarım Kalmış Bir Yaşam Dr. Burhan Nalbantoğlu, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yayını, Lefkoşa 2017.
Gürel, Şükrü Sina, Kıbrıs Tarihi (1878?1960) Kolonyalizm, Ulusçuluk ve Uluslararası Politika, C. I ve II, Kaynak Yayınları, 1. bs., İstanbul 1984.
Fevzioğlu, Bülent, Kıraathane-i Osmaniye?den Cumhuriyet Meclisine (1886-1996), Olaylar ve Seçimler, Seçilenler, TBMM ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Ortak Yayını, Mağusa 1998.
Fırat, M. Melek, 1960?71 Arası Türk Dış Politikası ve Kıbrıs Sorunu, Siyasal Kitabevi, 1. bs. Ankara 1997.
Gazioğlu, Ahmet C., İngiliz Yönetiminde Kıbrıs II (1878-1952) Enosis Çemberinde Türkler, CYREP Yayınları, Lefkoşa 1996
Erdoğru, Mehmet Akif, ?Kıbrıs Türkleriyle İlgili Türkçe Bir Rapor?, Halkbilimi Dergisi, (2013-1) (Kıbrıs Özel Sayısı-
I), ss. 5-13.
Erim, Nihat, Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler İçinde Kıbrıs, Ajans-Türk Matbaacılık Sanayi, Ankara 1976


ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Sunum,Soru-Cevap
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİVize ve Final sınavı yüz yüze ve/veya çevrimiçi olarak yapılacaktır. Sınavlarda; klasik ve çoktan tek seçme sorular sorulacaktır. Sınıf mevcuduna göre hem vize hem de final sınavları ödev verilmek suretiyle de icra edilecektir. Vize sınavı 40 puan üzerinden final sınavı ise 60 puan üzerindendeğerlendirilecektir.
AKTS İŞ YÜKÜ
Aktivite Sayı Süresi(Saat) İş Yükü
Ara Sınav111
Kısa Sınavlara hazırlık122
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi133
Final Sınavına Hazırlık122
Ders Saati14228
Ara Sınava Hazırlık111
Laboratuvar122
Final Sınavı111
Ödevler122
Toplam İş Yükü42
Toplam İş Yükü / 301,4
Dersin AKTS Kredisi1
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6Ö7Ö8
P1               
P2  X   X   X   X   X   X   X   X
P3  X   X   X   X   X   X   X   X
P4               
P5               
P6               
P7               
P8               
P9               
P10               
P11               
P12               
P13