Anasayfa  »  Fen Edebiyat Fakültesi »  Psikoloji Programı (%30 İngilizce)

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Psikoloji bilimindeki gelişmelerle ilgili güncel ders materyallerle desteklenmiş kuramsal bilgiye ve uygulama becerisine sahiptir.
 • Edindiği bilgiler ve donanımlar doğrultusunda yaratıcı, eleştirel ve dinamik bir şekilde düşünür, soru sorar, yorum yapar.
 • Psikolojinin alt alanlarındaki ve farklı bilimsel disiplinlerdeki bilgileri bir arada kullanarak analiz edebilir ve sentezleyebilir.
 • Karşılaştığı bireysel/toplumsal problemleri bilimsel bilgiler doğrultusunda tanımlama, analiz etme, değerlendirme, olası farklı çözüm yollarını belirleme ve en uygun çözümleri uygulama becerisine sahiptir.
 • Araştırma sorusuna uygun araştırma yöntemini (niceliksel veya niteliksel) ve veri toplama araçlarını (gözlem, görüşme, ölçek vb.) seçer, topladığı veriyi sahip olduğu istatistik bilgisi ile gerekli yazılımları (Jamovi, R, MAXQDA, NVivo vb.) kullanarak analiz eder.
 • Araştırmasından elde ettiği bulguları alanyazın bilgileri ışığında yorumlar ve yazım kurallarına uygun şekilde rapor eder (örn. APA, MLA).
 • Araştırmasından elde ettiği bulguları ulusal ve uluslararası akademik toplantılarda sunar ve bilimsel dergi, kitap ve benzeri kaynaklarda yayımlar.
 • Bilimsel bilgileri sunma, paylaşma ve tartışma konusunda uygun yöntemleri etkin biçimde kullanır.
 • Psikolojinin uygulamalı alanlarında kullanılan ölçme araçları ve uygulamaları; bunların değerlendirilmesi ve raporlanması hakkında bilgi sahibidir.
 • Kütüphaneyi, bilimsel veri tabanlarını, interneti ve diğer bilgi kaynaklarını işlevsel biçimde kullanır.
 • Türkçe ve İngilizce konusunda eğitiminin gerektirdiği yeterliliklere sahiptir.
 • Edindiği bilgileri, mesleki etik ilkelere bağlı kalarak kullanır.
 • Bireysel farklılıkların ve canlı çeşitliliğinin yaşam için önemini bilir.