Anasayfa  »  Fen Edebiyat Fakültesi »  Psikoloji Programı (%30 İngilizce)

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olması, F1, F2 ya da Z notunun olmaması gerekir. Öğrencinin başarması gereken toplam 10 seçmeli dersin en az üç farklı psikoloji alt alanından seçilmesi ve hepsinin PSK kodlu olması gerekmektedir. Bunlara ek olarak, Bunlara ek olarak öğrenci, Oryantasyon/Üniversite Hayatına Giriş dersini, Bilgisayar Okuryazarlığı dersini ve Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nden bir seçmeli dersi de başarmış olmalıdır. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.