Anasayfa  »  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi »  İktisat Programı (Türkçe)

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Diğer lisans programlarında alınmış olan dersler, belgelendirilmeleri ve ders içeriklerinin uygunluk ve
yeterlilik açısından programı yürüten Fakülte Yönetim Kurulu tarafından incelenmesi sonucunda kabul edilebilir.