Anasayfa  »  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi »  İktisat Programı (Türkçe)

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerde başarılı olması, asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmekte ve F1 veya F2 notunun olmaması gerekmektedir.