Anasayfa  »  Fen Edebiyat Fakültesi »  Psikoloji Programı (%30 İngilizce)

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADINA YÖNELİK ŞİDDET TIP099 - 1 + 2 1

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI-
YARIYIL-
AKTS1
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IÖğretim Görevlisi Ezgi Türkçelik Türkel
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Toplumsal cinsiyete ilişkin temel kavramları (toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ayrımcılığı, cinsiyetçilik vb.) tanımlamayabilir.
2) Eğitim, sağlık, siyasete ve karar mekanizmalarına katılım, ekonomik katılım ve ev içi emek gibi temel alanlarda toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini açıklayabilir.
3) Günlük yaşamda toplumsal cinsiyetin sosyal etkileşimleri nasıl etkilediğini sıralayabilir.
4) Dünyada ve Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki gelişmeleri ve mücadeleleri açıklayabilir.
5) Kadınlara yönelik şiddet türleri, dinamikleri, nedenleri ve sonuçlarını açıklayabilir.
6) Kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki gelişmeleri, başvuru mekanizmalarını, uluslararası sözleşmeleri ve yasal düzenlemeleri açıklayabilir.

7) Toplumsal cinsiyete ilişkin konuları eleştirel bir şekilde tartışabilme.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS TANIMIDersin Tanımı: Bu ders, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadınlara yönelik şiddet konusunda öğrencilere farkındalık kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders süresince öğrencilere toplumsal cinsiyete ilişkin kavramlar, konular ve kadınlara yönelik şiddet konusunda temel teorik bilgi verilecek ve dünyada ve Türkiye?de konuyla ilgili gelişmeler ve sorunlar konusunda öğrenciler bilgilendirilecektir. Güncel konuların öğrenciler tarafından bu teorik çerçevede tartışılması ve öğrencilerin toplumsal olarak inşa edilmiş kadınlık ve erkeklik rollerine, bu kategorilerin yaşamımızı nasıl şekillendirdiğine ilişkin eleştirel bir bakış açısı geliştirmeleri hedeflenmektedir.
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Tanışma, dersin tanıtımı, amacı ve hedefleri, öğrencilerin derse ilişkin beklentileri
2. Hafta Toplumsal cinsiyete ilişkin temel kavramlar
3. Hafta Toplumsal cinsiyete ilişkin temel kavramlar(cinsiyete dayalı işbölümü, cinsiyete dayalı ayrımcılık)
4. Hafta Temel alanlarda (eğitim, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılım, sağlık) toplumsal cinsiyet eşitsizliği Cinsiyetçilik nedir?Güncel malzemelerin cinsiyetçilik üzerinden tartışılması (gazete haberi, film, reklam, sosyal medya paylaşımları vb.)
5. Hafta Toplumsal cinsiyet ve sağlık
6. Hafta Dünyada ve Türkiye?de kadın hareketlerinin tarihi
7. Hafta Kadınlara yönelik şiddet: Dünyada ve Türkiye?de mevcut durum
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Kadınlara yönelik şiddetle mücadelede uluslararası ve ulusal gelişmeler ve yasal mekanizmalar
10. Hafta Flört Şiddeti
11. Hafta Üniversitelerde cinsel taciz ve saldırıya karşı neler yapabiliriz?
12. Hafta Ayrımcılık yasağı ve Eşitlik ilkesi: Kapsamı ve İçeriği
13. Hafta Dönemin değerlendirilmesi
14. Hafta Final sınavı
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARKaynaklar

ASPB & HÜKSAM. (2014). Türkiye?de kadına yönelik aile içi şiddet araştırması özet rapor,. http://www.hips.hacettepe.edu.tr/TKAA2014_Ozet_Rapor.pdf

Akın, A. (2007). Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ve sağlık. Toplum Hekimliği Bülteni, 26, (2), 1-9. http://www.thb.hacettepe.edu.tr/arsiv/2007/sayi_2/baslik1.pdf

Bahadır, B. (2014). Ölü kadınlar memleketi. Ankara: Ayizi Yayınları.

Berktay, F. (2004). Kadınların insan haklarının gelişimi ve Türkiye. Sivil Toplum ve Demokrasi Konferans Yazıları, 7. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi. http://stk.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/02/01/berktay_std_7.pdf

Bora, A. (2008). Sivil toplum kuruluşları için toplumsal cinsiyet rehberi. İstanbul: STGM Yayınları.

Bora, A. (2012). Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık. İçinde, K. Çayır ve M. A. Ceyhan (der.), Çok Boyutlu Yaklaşımlar (s. 175-188). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Ecevit, Y. ve Kargıner, N. (Der.). (2011). Toplumsal cinsiyet sosyolojisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, no. 1304.

Ecevit, Y. ve Kargıner, N. (Der.). (2011). Toplumsal cinsiyet çalışmaları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, no. 1309.

Eğitim Reformu Girişimi (ERG). (2008). Eğitimde ve eğitimle toplumsal cinsiyet eşitliği. http://www.egitimreformugirisimi.org/wp-content/uploads/2017/03/ERG_Egitimde-ve-Egitimle-Toplumsal-Cinsiyet-Esitligi-1.pdf
Hooks, B. (2012). Feminizm herkes içindir. İstanbul: BGST Yayınları.

Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) ve İhtiyari Protokolü. http://kadininstatusu.aile.gov.tr/kaynak/ulusarasi-belgelerkuruluslar/uluslararasi-belgeler

Kadına Yönelik Şiddetle ve Ev İçi Şiddetle Mücadele ve Önleme Avrupa Konseyi Sözleşmesi. http://kadininstatusu.aile.gov.tr/kaynak/ulusarasi-belgelerkuruluslar/uluslararasi-belgeler

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı. Erkek şiddetini önlemede 6284 sayılı Kanun. https://www.morcati.org.tr/tr/yayinlarimiz/brosurler/256-erkek-siddetini-onlemede-6284-sayili-kanun sayılı kanun

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı. Flört Şiddeti
https://www.morcati.org.tr/tr/8-mor-cati-kadin-siginagi-vakfi/8-flort-siddeti

Sancar, S. (2009). Erkeklik: İmkansız iktidar. Ankara: Metis Yayınları.
**
İşlenilen konuya göre ders süresince öğretim elemanları tarafından ek makale, kitap, rapor ve film önerilebilir. Başkent Üniversitesi Kadın Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜKÇAM) tarafından toplumsal cinsiyet ve kadınlara yönelik şiddet konularında geliştirilmiş materyaller (raporlar, kitaplar, Bilgilendirme-Eğitim-İletişim materyalleri) de ders süresince kullanılacaktır.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Sunum,Soru-Cevap
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav140
Ödev110
Toplam(%)50
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)50
Finalin Başarıya Oranı(%)50
Toplam(%)100
AKTS İŞ YÜKÜ
Aktivite Sayı Süresi(Saat) İş Yükü
Ara Sınav111
Kısa Sınavlara hazırlık122
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi818
Final Sınavına Hazırlık144
Ders Saati14228
Ara Sınava Hazırlık144
Laboratuvar000
Final Sınavı111
Ödevler122
Toplam İş Yükü50
Toplam İş Yükü / 301,66
Dersin AKTS Kredisi1
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6Ö7
P1             
P2  X   X   X   X   X   X   X
P3  X   X   X   X   X   X   X
P4             
P5             
P6             
P7             
P8             
P9             
P10             
P11             
P12             
P13  X   X   X   X   X   X   X