Anasayfa  »  Fen Edebiyat Fakültesi »  Psikoloji Programı (%30 İngilizce)

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
21.YÜZYILDA DÜNYA VE SANATTA EĞİLİMLER GSB131 - 0 + 2 1

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI-
YARIYIL-
AKTS1
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I-
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Sanat ve estetik kavramını öğrenerek uygular.
2) Kültür, Tarih, Sinema, Mimari, Tasarım, Müzik , Sahne Sanatları, Etkili Konuşma, Sağlık ve Sosyal yaşam konusunda bilgi sahibi olur.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze %50 + Uzaktan Eğitim %50
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS TANIMIGüzel Sanatlar Birimi?nin amacı açmış olduğu dersler ve sanatsal etkinlikler yoluyla, öğrencilerimizin güzel sanatlar alanında bilgi, beceri, gereksinim ve beklentilerini göz önüne alarak; yetenek ve ilgilerini geliştirmeyi ve dünyaya kültür, sanat ve estetik yönüyle daha geniş bir perspektiften bakmalarını amaçlamaktadır.
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Sanat, Estetik, Kültür, Tarih, Sinema, Tasarım, Müzik , Sahne Sanatları, Etkili Konuşma, Sağlık ve Sosyal Yaşam I
2. Hafta Sanat, Estetik, Kültür, Tarih, Sinema, Tasarım, Müzik , Sahne Sanatları, Etkili Konuşma, Sağlık ve Sosyal Yaşam II
3. Hafta Sanat, Estetik, Kültür, Tarih, Sinema, Tasarım, Müzik , Sahne Sanatları, Etkili Konuşma, Sağlık ve Sosyal Yaşam III
4. Hafta Sanat, Estetik, Kültür, Tarih, Sinema, Tasarım, Müzik , Sahne Sanatları, Etkili Konuşma, Sağlık ve Sosyal Yaşam IV
5. Hafta Sanat, Estetik, Kültür, Tarih, Sinema, Tasarım, Müzik , Sahne Sanatları, Etkili Konuşma, Sağlık ve Sosyal Yaşam V
6. Hafta Sanat, Estetik, Kültür, Tarih, Sinema, Tasarım, Müzik , Sahne Sanatları, Etkili Konuşma, Sağlık ve Sosyal Yaşam VI
7. Hafta Sanat, Estetik, Kültür, Tarih, Sinema, Tasarım, Müzik , Sahne Sanatları, Etkili Konuşma, Sağlık ve Sosyal Yaşam VII
8. Hafta Ara Sınavı
9. Hafta Sanat, Estetik, Kültür, Tarih, Sinema, Tasarım, Müzik , Sahne Sanatları, Etkili Konuşma, Sağlık ve Sosyal Yaşam VIII
10. Hafta Sanat, Estetik, Kültür, Tarih, Sinema, Tasarım, Müzik , Sahne Sanatları, Etkili Konuşma, Sağlık ve Sosyal Yaşam IX
11. Hafta Sanat, Estetik, Kültür, Tarih, Sinema, Tasarım, Müzik , Sahne Sanatları, Etkili Konuşma, Sağlık ve Sosyal Yaşam X
12. Hafta Sanat, Estetik, Kültür, Tarih, Sinema, Tasarım, Müzik , Sahne Sanatları, Etkili Konuşma, Sağlık ve Sosyal Yaşam XI
13. Hafta Sanat, Estetik, Kültür, Tarih, Sinema, Tasarım, Müzik , Sahne Sanatları, Etkili Konuşma, Sağlık ve Sosyal Yaşam XII
14. Hafta Sanat, Estetik, Kültür, Tarih, Sinema, Tasarım, Müzik , Sahne Sanatları, Etkili Konuşma, Sağlık ve Sosyal Yaşam XIV
15. Hafta Final Sınavı
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARAdorno, W. Theodor. (2009). Kültür Endüstrisi,Kültür Yönetimi (5.baskı). İstanbul: İletişim Yayınları.
Arıkan, G. (2008). Grafik Tasarımda Görsel Algı, Konya: Eğitim Kitapevi Yayınları.
Aksel, Bahar (yay. haz.), 2001. Kent Araştırmaları Bibliyografyası, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları.
Aktüre, Sevgi, 1981. 19. Yüzyıl Sonunda Anadolu Kenti Mekansal Yapı Çözümlemesi, O.D.T.Ü. Yayınları.
Arslan, R. (2010). Çağdaş Sanat Manifestosu (1. Baskı). İstanbul:Altıkırkbeş Yayın.
Baynes, K. (2008). Toplumda Sanat (Çeviren: Yusuf Atılgan). (3. Baskı).İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Berger, J. (1999). Görme Biçimleri (Çeviren: Yurdanur Sanlman). (2. Baskı).İstanbul: Metis Yayınları.
Bernard, M. (2002). Sanat Tasarım ve Görsel Kültür (Çeviren: Güliz Korkmaz). Ankara: Ütopya Yayınevi.
Cerasi, M.,1999. Osmanlı Kenti, (Çev: A. Ataöv), Yapı Kredi Yayınları.
Çağlar, Keyder v.d. (ed. ), 1994. Doğu Akdeniz'de Liman Kentleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
Dökmen, Z. Y. (2012). Toplumsal Cinsiyet: Sosyal Psikolojik Açıklamalar. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Erol, İsmail L., 2001. Neden Klasik Müzik, Kılavuz Kitap, Ankara, Yurtrenkleri Yayınevi.
Erinç, S. (2004). Kültür Sanat Sanat Kültür (2. Baskı). Ankara: Ütopya Yayınevi.
Fagan, B. 2019. Arkeolojinin Kısa Tarihi. (Çev. A. Yılmaz). Alfa Yayınları, İstanbul.
Gombrich, E. H. (2002). Sanatın Öyküsü (Çevirenler: Erol Erduran ve Ömer Erduran). (3. Basım). İstanbul: Remzi Kitapevi.
Kılıçbay, M. Ali, 1993. Şehirler ve Kentler, Gece Yayınları.
Mora, N. (2008). Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim (1. Baskı), Alt kitap Online Yayınevi.
Özçatal, E. Ö. (2011). Ataerkillik, toplumsal cinsiyet ve kadının çalışma yaşamına katılımı. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21-39.
Özdoğan, M. 2008. "Neolitik Dönem: Günümüz Uygarlığının Temel Taşları", (12000 Yıl Önce Uygarlığın Anadolu'dan Avrupa'ya Yolculuğunun Başlangıcı Neolitik Dönem).: YKY Yayınları, İstanbul, ss. 9-20.
Parsa, A. F. (2007). İmgenin gücü ve görsel kültürün yükselişi. Fotografya Dergisi, 19,1-10.
Read, H. (1978). Sanat ve endüstri. (Çeviren: Nigan Bayazıt). İstanbul: İTÜ Matbaası.
Saybaşılı, N. (2007). Görsel kültüre giriş. Toplumbilim Dergisi-Görsel Kültür Özel Sayısı-, 22.
Temel İlk yardım Uygulamaları Eğitim Kitabı ve Beceri Rehberi, (2002).T.C Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ankara.
Türkiye Kızılay Derneği. (2001).Pelin Ofset, İlk yardım Eğitim Rehberi, Ankara,

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Örnek Olay İncelemesi,Sunum,Tartışma,Sorun/Problem Çözme,Eğitim-Uygulama,Proje
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav130
Mini-Sınav120
Toplam(%)50
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)50
Finalin Başarıya Oranı(%)50
Toplam(%)100
AKTS İŞ YÜKÜ
Aktivite Sayı Süresi(Saat) İş Yükü
Ara Sınav111
Kısa Sınavlara hazırlık122
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi133
Final Sınavına Hazırlık122
Ders Saati14228
Ara Sınava Hazırlık111
Laboratuvar122
Final Sınavı111
Ödevler122
Toplam İş Yükü42
Toplam İş Yükü / 301,4
Dersin AKTS Kredisi1
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2
P1   
P2  X  
P3  X   X
P4    X
P5   
P6   
P7   
P8   
P9   
P10   
P11   
P12   
P13    X