Anasayfa  »  Fen Edebiyat Fakültesi »  Psikoloji Programı (%30 İngilizce)

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ATA202 Dördüncü Yarıyıl (Bahar) 2 + 0 2

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI2
YARIYILDördüncü Yarıyıl (Bahar)
AKTS2
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IDoçent Doktor Elif Evrim Şencan
Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Sedat Erkan
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Atatürk İlkelerini ve önemini açıklar.
2) Avrupa ve dünyadaki gelişmelerin Türkiye Cumhuriyetine etkilerini açıklar.
3) Avrupa ve dünyadaki politikaların Türkiye'ye etkilerini ve sonuçlarını açıklar.
4) Kapitalizm/emperyalizmin Türkiye'ye etkilerini betimler.
5) Komşularıyla Türkiye arasındaki ilişkisini/sorunları açıklar.
6) Türkiye'nin Avrupa ve Dünyadaki yerini /önemini açıklar
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİUzaktan Eğitim
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS TANIMIAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II. derslerinde, yeni Türk Devleti'ne çağdaş bir kimlik kazandırma çabaları, Atatürk İlkeleri'nin yanı sıra yeni devletinin varoluş felsefesi olan Atatürkçü düşünce sisteminin temel değer, kavram ve kurumları, neden-sonuç ilişkisi içinde ayrıntılarıyla incelenerek günümüze kadar olan siyasi, tarihi olayları, iç ve dış siyasi tarihi olayları, zaman elverdiği ölçüde öğrenciye aktarılmaktadır.
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Atatürk Dönemi-Çok Partili Hayata Geçiş (Cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası)lanı, Halifeliğin Kaldırılması)
2. Hafta Türk İnkılabına Karşı Tepkiler (Şeyh Sait İsyanı, Takrir-i Sükun Kanunu, II. Dönem İstiklal Mahkemelerinin Kurulması, İzmir Suikasti, Menemen Olayı)
3. Hafta Türkiye'de Anayasal Hareketler (1876 Anayasası, 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, 1924 Anayasası, 1961 Anayasası, 1982 Anayasası)
4. Hafta Yeni Türk Devlet'nin Oluşumu, Siyasal Alanda İnkılaplar, (Saltanatın Kaldırılıması, Cumhuriyetin İlanı, Hilafetin Kaldırılması)
5. Hafta Hukuk Alanında İnkılap Hareketleri, Eğitim ve Kültür Alanında İnkılap Hareketleri (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf İnkılabı, Türk Tarih ve Türk Dil Kurumları
6. Hafta Toplumsal Alanda İnkılap Hareketleri (Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması, Şapka İnkılabı, Soyadı Kanunu, Kadın Hakları, Uluslar arası Ölçü ve Rakamların Kabulü), Ekonomik Alanda İnkılap Hareketleri.
7. Hafta Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1923-1932 Dönemi (Türk- İngiliz İlişkileri ve Musul Meselesi, Türk-Yunan İlişkileri, Türk-İtalyan İlişkileri, Türk-Fransız İlişkileri, İslam Ülkeleriyle İlişkiler,Milletler Cemiyeti, Balkan Antantı, Sadabad Paktı)
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1932-1938 Dönemi (Türk-Sovyet İlişkileri, Türk-İtalyan İlişkileri, Türk-Alman İlişkileri, Türk-İngiliz İlişkileri, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Türk-Fransız İlişkileri ve Hatay Meselesi)
10. Hafta Atatürk Dönemi Sonrası Türkiye -İnönü Dönemi Türkiye'sinin İç ve Dış Politikası, II. Dünya Savaşı,
11. Hafta Atatürk İlkeleri, Türk İnkılabının Dayandığı Bütünleyici İlkeler (Milli Bağımsızlık, Milli Hakimiyet, Milli Birlik), Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik.
12. Hafta Halkçılık, Devletçilik
13. Hafta Laiklik, İnkılapçılık
14. Hafta Dönemin Değerlendirilmesi, Konularla ilgili Belgesel Gösterimi
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR1-Atatürk, Söylev (Nutuk), I-II, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1974. 2-Türk İnkılap Tarihi 1/2 Atatürkçülük, Yüksek Öğretim Kurumu Yayınları, Ankara 1997. 3-Salahi S. Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika I, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1987.
4-Afet İnan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1998 5- Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi I./II. Kitaplar, Bilgi yayınevi, Ankara 1997. 6- Suna Kili, Atatürk Devrimi Bir Çağdaşlaşma Modeli, İş Bank. Kültür Yay., 6. Baskı, Ankara 1998. 7- Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam Mustafa Kemal 1922-1938, 3. Cilt, Remzi Kitabevi, 6. Basım, İstanbul 1978. 8- Komisyon, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2002. 9- Turgut Özakman, Şu Çılgın Türkler, Bilgi Yayınevi, Ankara 2005. 10-İsmet İnönü Hatıralar, (Yayıma Hazırlayan: Sabahattin Selek), İkinci Basım, Bilgi Yayınevi, Ankara 2006. 11-Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, 2. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1984. 12- Selahattin Tansel, Mondros'tan Mudanya'ya Kadar, Cilt: I; II; M. E. B. Yayını, İstanbul 1991. 13-Feroz Ahmad, Modern Türkiye'nin Oluşumu, 3. Basım, Kaynak Yayınları, İstanbul 2005. 14-Lord Kinross, Atatürk, 18. Basım, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul 2006. 15-Salih Bozok, Yaveri Atatürk'ü Anlatıyor, (Yayına Hazırlayan: Can Dündar), 7. Baskı, Doğan Kitapçılık, İstanbul 2006. 16-Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, I-II., Yapı ve Kredi Bankası Yayınları, İstanbul 1973. 17-Kılıç Ali'nin Anıları, (Derleyen: Hulusi Turgut), 8. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2007. 18-Turgut Gürer, Atatürk'ün Yaveri Cevat Abbas Gürer, 3. Baskı, Gürer Yayınları, İstanbul 2007. 19-Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Politikada 45 Yıl, 2. Basım, İletişim Yayınları, İstanbul 1984.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Soru-Cevap,Diğer
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav130
Mini-Sınav125
Devam110
Toplam(%)65
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)65
Finalin Başarıya Oranı(%)35
Toplam(%)100
AKTS İŞ YÜKÜ
Aktivite Sayı Süresi(Saat) İş Yükü
Ara Sınav122
Kısa Sınavlara hazırlık122
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Final Sınavına Hazırlık11515
Ders Saati14228
Ara Sınava Hazırlık11010
Laboratuvar
Final Sınavı122
Ödevler
Kısa Sınavlar111
Toplam İş Yükü60
Toplam İş Yükü / 302
Dersin AKTS Kredisi2
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6
P1           
P2  X   X   X   X   X   X
P3           
P4  X   X   X   X   X   X
P5           
P6           
P7           
P8           
P9           
P10           
P11  X   X   X   X   X   X
P12           
P13