Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü

Genel Bilgi

Türk yüksek öğretim sisteminde, Lisansüstü düzeydeki programlar, enstitüler bünyesinde yürütülmektedir. Yüksek Lisans ve Doktora düzeylerinde içeriklendirilen söz konusu programlar, lisans ya da yüksek lisans eğitimini tamamlamış öğrencilere, belirli bir alanda daha özel ve ileri düzeyde eğitim olanakları sunar. Lisansüstü eğitimin lisans eğitiminden en büyük farkı; lisans eğitiminin pek çok alt alanda genel bilgi vermesine karşın, lisansüstü eğitimde belirli bir alanda uzmanlaşmanın amaçlanmasıdır.
Lisansüstü eğitim; alınan dersler ve yapılan araştırmalar sayesinde, öğrencilere mesleklerinin çeşitli alt dallarını derinlemesine keşfetme olanağı vermektedir. Bireyin mesleki oluşumu açısından heyecan verici ve ilgi çekici olan bu çalışmanın kişiye sağlayacağı kazanımlardan bazıları şunlardır:

- bağımsız araştırma ve geliştirme çalışmaları yapma yeteneği,
- yapılan araştırma çalışmalarından bilgi sentezleme becerisi,
- projelerde görev alarak liderlik etme özelliği,
- teknolojik gelişmelerin toplumsal etkilerinin anlaşılması,
- yaşam boyu öğrenmenin öneminin kavranması.

Yüksek lisans eğitimi; toplumsal gereksinimlere yanıt verebilen, profesyonel işgücü oluşturulmasında sürekli ve belirgin bir rol oynayan lisansüstü eğitimin özlü, dinamik ve önemli bir parçasıdır.
Doktora programı, öğrenciyi akademik hayata hazırlayan, bilgiyi keşfetmeye, tümleştirmeye ve uygulamaya yönlendiren, bilginin kayıt altına alınıp saklanmasını, paylaşılmasını ve yayılmasını amaçlayan bir eğitim sürecini kapsamaktadır. Program öğrencinin araştırma ve ifade özgürlüğü çerçevesinde hazırlayacağı tez çalışmasında, bilgiye evrensel anlamda kayda değer ve özgün katkılar yapmasını şart koşar.
Fen ve Mühendislik dallarında lisansüstü düzeydeki programları içeren enstitümüzde eğitim, 1996-1997 öğretim yılında Elektrik Elektronik Mühendisliği yüksek lisans programı ile başlamıştır. Bunu sırasıyla; Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, Elektrik Elektronik Mühendisliği Doktora Programı, Bilgi Teknolojileri ve Sistem Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, Kalite Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, Enerji Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, Makine Mühendisliği Doktora Programı, Endüstri Mühendisliği Doktora Programı, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı ve Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı İzlemiştir.

Sizleri, ana sayfada yer alan bağlantılardan, enstitümüz programlarında ayrıntılı bilgi edinebileceğiniz bir gezintiye davet ediyoruz.

Bölümler

 • Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
 • Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı
 • Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)
 • Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı
 • Biyomedikal Mühendisliği Doktora Programı
 • Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Biyomedikal Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans
 • Biyoteknoloji Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)
 • Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı
 • Elektrik Elektronik Mühendisliği Doktora Programı
 • Elektrik Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı
 • Endüstri Mühendisliği Doktora Programı
 • Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Enerji Mühendisliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)
 • Enerji Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Enerji Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı
 • Bilgi Teknolojileri ve Sistem Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Bilgi Teknolojileri ve Sistem Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Kalite Mühendisliği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)
 • Kalite Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Kalite Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
 • Makine Mühendisliği Doktora Programı
 • Makine Mühendisliği Doktora Programı (Lisans Derecesine Dayalı)
 • Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Makine Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Mimarlık Anabilim Dalı
 • Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)
 • Savunma Teknolojileri ve Sistemleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)
 • Savunma Elektroniği ve Yazılımı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Savunma Platformları Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Savunma Teknolojileri ve Sistemleri Doktora Programı