Anasayfa  »  Ticari Bilimler Fakültesi »  Uluslararası Finans ve Bankacılık Programı

Genel Bilgi

Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Dersler ve ders içerikleri, öğrencilerin yeterli mesleki altyapıyı ve yönetme becerilerini kazanmalarını sağlayacak biçimde seçilmiş ve düzenlenmiştir. Programın ilk iki yılında öğrenciler temel matematik, bilgisayar, ekonomi ve işletme alanları ile ilgili dersler alırlar. Diğer iki yılda ise Para Teorisi ve Politikası, Banka Hukuku, Sermaye Piyasaları, Banka İşlemleri, Uluslar arası Finansal Piyasalar, Kredi Politikası ve Değerlendirilmesi, Bankacılıkta Risk Yönetimi, Merkez Bankası ve Banka Muhasebesi gibi mesleki dersler almaktadırlar. Bölüm iş deneyimine büyük önem verdiğinden öğrenciler eğitim süreleri içerisinde 30 iş günü yaz stajı ve en az 400 iş saati iş başında eğitim stajını tamamlamak zorundadırlar. Bu bağlamda, meslek derslerinin büyük çoğunluğu Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, T.C. Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Ulusal Bankalar ve Finans Kurumlarında görevli uzmanlarca verilmektedir.