Anasayfa  »  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Genel Bilgi

Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun amacı; hızla değişen ve gelişen sağlık sektöründe gereksinimi her geçen gün daha fazla hissedilen nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir. Yüksekokul kapsamında ilk ve acil yardım, iş sağlığı ve güvenliği, diyaliz, patoloji laboratuar teknikleri, anestezi, ameliyathane hizmetleri, tıbbi görüntüleme teknikleri, fizyoterapi, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik ve ağız ve diş sağlığı olmak üzere toplam 10 program bulunmaktadır. Çağdaş bir anlayışla hazırlanan eğitim-öğretim programlarında öğrencilerimizin ortak olarak aldıkları tıp, davranış bilimleri ve sosyal bilimlerle ilgili derslerin yanı sıra, her programın gereksinimine uygun mesleki dersler, alanında deneyimli öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir. Öğrenciler klinik uygulamalara çıkmadan önce, yüksekokulumuzda bulunan ve modern bir şekilde donatılmış klinik beceri laboratuarında, çeşitli simülatörler ve maketler üzerinde uygulama yapma olanağı bulmaktadırlar. Programlarda ağırlıklı bir yer tutan uygulamalar ise, o program ile ilgili öğretim elemanları gözetiminde, öğrencinin tercihi de göz önünde bulundurularak Başkent Üniversitesi'nin sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilmektedir. Tüm programlarda birinci yılın bitiminde yer alan 30 iş günü süreli yaz stajı ve son dönemlerine doğru artan uygulama dersleri ile sektöre hazırlanmaktadırlar. Programlardan mezun olanların, ilgili mevzuat doğrultusunda dikey geçiş sınavına girerek lisans tamamlama olanakları da bulunmaktadır.