Anasayfa  »  Eczacılık Fakültesi »  Eczacılık Programı

Genel Bilgi

Başkent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde 5 yıl sürecek Eczacılık lisans eğitimimiz, Bologna sürecini de dikkate alarak uluslar arası eczacılık eğitimi ile uyumlu olacak şekilde Eczacılık çekirdek eğitim programına (ÇEP) uygun olarak hazırlanmıştır. Eğitim dili Türkçe olup dersler zorunlu, seçmeli ve stajlar olarak verilmektedir. Erasmus programımız Avrupada şimdilik 6 ülkedeki Eczacılık Fakültelerinden denklik almış ve öğrenci tramsferleri gerçeklemiştir.Seçmeli dersler, mezuniyet sonrası yönelme, mesleki ve kişisel gelişim olarak üç grupta toplanmıştır. 5 yıllık lisans eğitim programı, klinik eczacılık ve staj 1 dersleri dışında Bağlıca Yerleşkesinde verilmektedir. Hastalarla ilgili olmaları nedeniyle uygulamalı klinik dersler Başkent Ankara Hastanesinde yürütülecektir. Stajlar temel olarak eczane, hastane, kamu kurumları ve ilaç endüstrisini kapsamakta ve eğitim programımıza bağlı olarak kariyer kapısı aracılığı ile yapılmaktadır. Öğrencilerimiz, isterlerse eğitimlerinin üçüncü ve dördüncü yılında bir veya iki dönemini ya da stajlarından birini Erasmus programı çerçevesinde yurtdışındaki Eczacılık Fakültelerinde ya da ilaç firmalarında yapabilmektedirler..