Anasayfa  »  Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu »  Fizyoterapi Programı

Genel Bilgi

Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi programı , Fizik Tedavi Rehabilitasyon klinikleri, özel dal merkezleri ve özellikle SPA/termal tesislerde eksiği yoğun olarak hissedilen yardımcı sağlık personelini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 2008-2009 eğitim-öğretim yılında ön lisans düzeyinde eğitime başlamıştır. Programa bu yıl 40 öğrenci alınmaktadır. Programda öğretim dili Türkçedir. Öğrenciler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ile seçilmektedir. Programın 40 öğrencilik kontenjanının, 4 tanesi tam burslu , 16 tanesi %50 burslu, 18 i de %25 burslu, 2 tanesi de tam ücretlidir. Öğrencilerin zorunlu olan her dersi almaları ve geçmeleri; aynı zamanda mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağlamaları gerekmektedir. Bunun yanında mezuniyet için 30 iş gününü kapsayan yaz stajı zorunluluğu bulunmaktadır.