Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı

Genel Bilgi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanı, son yıllarda çok popüler olan ve teknolojik gelişmelere paralel olarak pek çok iş alanında insan gücüne ihtiyaç duyan bir alandır. Günümüzde bilgisayar, öğretim ve teknoloji kavramları bir arada düşünüldüğünde, akla uzaktan öğretim ve e-öğrenme gibi konularda pek çok kurumun yürüttüğü projeler ve uygulamalar gelmektedir. Öğretim teknolojilerinin etkili kullanımı konusunda değişik alanlarda varolan uygulamaları analiz edebilecek, farklı alanlarla ilişkilendirerek disiplinler arası çalışmalar yürütecek, mevcut uygulamaları üst düzeylere taşıyacak ve dünyada bu konuda yapılan çalışmaları özümseyerek ülkemize uygun modeller ve çözümler geliştirebilecek bilim insanları yetiştirmek gerekmektedir.Bilgisayar ve Öğretim Teknolojilerini kullanarak eğitimi güçlendirme amacıyla bir araya gelen ve ilişikteki ders programı taslağında isimleri belirtilen üniversitemiz öğretim üyeleri ve yetişmekte olan genç akademisyenler, eğitim teknolojileri alanında farklı konuları derinlemesine tartışmış ve sonuçta Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı bir Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Yüksek Lisans programının oluşturulmasının gerek bilimsel gerekse toplumsal bakımdan üniversitemize ve ülkemize büyük yararlar sağlayacağı sonucuna varmıştır.

Program kapsamında bulunan çalışma konularına örnekler şunlardır:
Bilgisayar Destekli Öğretim
Çokluortam uygulamaları
Öğretmi tasarımı
Öğretim materyali tasarımı ve geliştirme
Uzaktan Eğitim
Öğrenme Yönetim sistemleri
Semantik Web Uygulamaları
Öğrenme Nesneleri
Web Tabanlı materyaller geliştirme
Servisiçi ve servis dışı öğretmen eğiitmi
Ders Yazılımı Değerlendirmesi