Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Radyo, Televizyon ve Sinema Doktora Programı

Genel Bilgi

Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı Doktora Programı iletişim alanını sosyolojik, felsefi, ekonomi-politik, psikolojik eksenlerle keşistirmeyi amaçlamaktadır.
Bu teorik altyapı, Başkent Üniversitesi iletişim Fakültesi bünyesinde yer alan Radyo Başkent, Radyo Televizyon ve Sinema Yapım Atölyesi, İletişim Tasarımı Atölyesi ve iki bilgisayar laboratuvarı ile pratik uygulamalar bağlamında da desteklenmektedir. Öğrencilerimiz ayrıca Kanal B Televizyonu'ndan program ve haber üretimi konusunda da destek alabilmektedir.

Doktora programı, öğrenci adaylarımızın alanın bilimsel altyapısını teorik bir şekilde kavramalarına olanak tanıyacak ve onların pratik dersler aracılığıyla da entelektüel açıdan beslenmelerine yardımcı olacak şekilde kurgulanmıştır. Bu bağlamda, hem lisans ve yüksek lisans programlarımızdan mezun olan öğrencilerimize, hem de diğer üniversitelerde ve fakültelerde akademik çalışmalarını tamamlamış adaylara derinlikli bir akademik birikim sağlayacak bir ders dizgesi hazırlanmıştır.

Akademik kadromuz doğrudan iletişim alanından beslenen öğretim elemanlarını bünyesinde barındırmasının yanında, alana bağlanan Ekonomi, Antropoloji, Psikoloji gibi bilim dallarından uzmanlaşmış yetkin öğretim üyelerine de sahiptir. Bu haliyle Başkent Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Doktora Programı bünyesinde öğretim görecek olan doktora öğrencileri alanı farklı perspektiflerle algılayacak, iletişimin kuramsal altyapısını toplumsal teori çerçevesinde, farklı katmanlarda okuyabilecektir. Bunun yanında öğrenciler hem nicel hem de nitel araştırma yöntemlerine yönelik bir birikime sahip olacak ve iletişime dair somut araştırmalar kurgulayıp uygulamaya koyabileceklerdir.

Programın öğretim dili Türkçe'dir. Yabancı dil (İngilizce) barajdır; bu nedenle bazı dersler İngilizce olarak yapılabilmekte, bazılarında ise İngilizce kaynaklardan yararlanılmaktadır.