Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Temel Eğitim Anabilim Dalı

Genel Bilgi

Temel eğitim, çocukların hayatta başarılı olabilmeleri için temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı ilk formal eğitim-öğretim dönemidir ve zorunludur. Ülkemizde 12 yıllık zorunlu eğitim, her biri 4 yıl olan üç kademeden oluşmaktadır. Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, İlkokul ve Ortaokul olmak üzere iki kademe için öğretmen yetiştirmek ve bilimsel araştırmalarla alana katkıda bulunmak amacıyla açılmıştır. Yetiştirilen öğretmene adaylarının alanın tüm kuram, kavram ve olgularına ait bilgiye sahip olan, sorumluluk sahibi, yaratıcı, tüm gelişim alanlarında en üst düzeye çıkmaları için çaba gösteren, donanımlı, eleştirel düşünme ve problem çözme gücüne sahip, yeniliklere açık, aktif ve üretken bireyler olması için alan ile ilgili gerekli donanımların sağlanmasının yanısıra sosyal yönlerini de geliştiren ve sorumluluk veren öğrenme yaklaşımları kullanılmaktadır. Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, 1999 öğretim yılında eğitime başlamıştır. Bölümde, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği olmak üzere iki program bulunmaktadır.

Temel Eğitim Bölümü'nde bulunan programlar:
Okul Öncesi Öğretmenliği Programı, zorunlu eğitim çağına gelmemiş 0-6 yaşlar arasındaki çocukların eğitimini kapsar.
Sınıf Öğretmenliği Programı, ilkokul 1-4. sınıfları için sınıf öğretmeni yetiştiren bir programdır

Bu programlarda alan ve alan eğitimi dersleri, öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ve genel kültür dersleri dört yıla dağılmış olarak bulunur. Öğretmenlik bilgi ve becerilerinin kazandırılması, teorik dersler yanında laboratuvarda ve uygulama okullarında yaparak yaşayarak öğrenme ile gerçekleştirilmektedir.

Bu programlardan mezun olanlar, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yapabilecekleri gibi, dershanelerde, eğitim araçları ve yazılımlarının yapıldığı kurumlarda, görsel ve yazılı basın için çocuk programları ve çocuklara yönelik bilgisayar programları hazırlama gibi alanlarda da çalışabilirler. Ayrıca, üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik çalışmalar yapabilirler.