Anasayfa  »  Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi »  Film Tasarımı Programı

Genel Bilgi

Bölümün amacı
Bölüm kuramla desteklenen uygulama ağırlıklı bir eğitim programına sahiptir. Öğrencilerin, film dilinin unsurlarını kontroldeki yetkinliklerini artıracak uygulama dersleri, toplumsal, ekonomik, politik duyarlılıklarını, hayal kurma ? hikaye anlatma - problem çözme güçlerini, genel kültürlerini ve sinema bilincini artıracak kuramsal derslerle desteklenir. Böylelikle, öğrencilerin teknik yeterliliklerinin yanı sıra yaratıcılıklarının, eleştirel düşünce ve bakış açılarının geliştirilmesi, görsel okur-yazarlık konusunda da yetkinlik kazanmaları hedeflenir.

Bölümün ayrıcalıklı yanları
Bölümün disiplinlerarası anlayış ve alanının getirileri doğrultusunda fakültenin diğer programlarıyla iş birliği içerisinde ortak öğrenci projeleri yapılmasına ve derslerin bu doğrultuda yürütülmesine önem verilmekte ve olanak sağlanmaktadır. Film Tasarımı bölümü öğrencileri, Başkent Üniversitesi?nin sunduğu çiftanadal, yandal ve Erasmus olanaklarından yararlanmaktadır.

Uygulamalı eğitim imkanları
Bölüm, eğitim sürecini uygulama ile buluşturarak kadrosu, uygulama atölyeleri ve stüdyolarından oluşan alt yapısıyla öğrencilerine birikim kazandırmayı amaçlamaktadır. Ulusal ve uluslararası sinema profesyonelleriyle gerçekleştirilen panel, atölye çalışmaları ve benzeri etkinliklerde genç sinemacıların sinema endüstrisi ile yakından tanışmaları sağlanır. Uygulamalı çalışmalarıyla öğrenciler festival programlarına dahil olabilmekte, çeşitli yarışmalarda ödüller alabilmektedirler.