Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi

Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) Disiplini, üniversite, iş dünyası, endüstri ve toplumun bu kapsamdaki ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir bilim dalıdır. Günümüzde hızla gelişen bilişim sistemlerinin iş ve işletme alanındaki problemleri çözmek için etkin kullanma ve tasarım yöntemlerini inceleyen, yenilikleri izleyen, uygulayabilen, işletmeyi, insan gücü ve teknolojiyi bütünleştiren bir bölüm olarak ön plana çıkmaktadır. YBS bölümü, insan, teknoloji, sistem ve bilgi yönetimi alanlarını bir arada işlerken öğrencilere yenilikçi ve analitik düşünme bilgi ve becerilerini kazandırmaktadır. YBS?nin kendisi ise bilgiyi karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere karar vericiye/uygulayıcıya anlamlı hale getiren çeşitli bilgi sistemleri olarak tanımlamak münkündür.

YBS lisansüstü programının temel amacı, iş dünyası ve akademik dünyaya yönelik olarak bilişim sistemlerinin geliştirilmesi, bu sistemlerin yönetimde etkin bir şekilde kullanılması, işletmelerin bu yolla rekabet gücünü elde etmesini sağlayacak kişileri yetiştirmektir. Bu lisansüstü programında işletme yönetimi ve bilişim teknolojileri disiplinlerarası anlayış çerçevesinde işlenecektir. Öğrencilere öncelikle bilişim teknolojileri ve işletme yönetiminin temel kavramları öğretilmektedir. Daha sonra, iki alanın bütünleştirilmesini sağlayan derslerle, bilişim sistemlerini geliştirme, yönetme, karar alma süreçleri vb. kavramları öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Laboratuvar ve projelerle desteklenen derslerle öğrencilerin YBS alanında araştırma, kuram ve uygulama kabiliyetlerinin de geliştirilmesi hedeflenmektedir.