Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  İlköğretim Matematik Eğitimi Doktora Programı

Genel Bilgi

İlköğretim matematik eğitimi doktora programının temel amacı Türk milli eğitim sistemine katkıda bulunulması, geleceğe daha nitelikli öğretmenler yetiştirmek amacıyla matematik eğitimi alanında araştırmaların yapılması, geliştirilmesi ve 21. yüzyılın gereksinim duyduğu temel becerilerin kazandırılmasıdır. Ayrıca yıllardır devam eden matematik eğitimi yüksek lisans programı mezunlarına akademik eğitimlerini devam ettirmek amacıyla gerekli olanakların sağlanması, üniversitelerimizin matematik eğitimi alanında ihtiyaç duyduğu nitelikli öğretim elemanlarının yetiştirilmesi de doktora programımız tarafından hedef olarak benimsenmiştir.

İlköğretim Matematik Eğitimi Doktora Programından mezun olabilmek için adayların bu program çerçevesinde en az 240 AKTS lik dersleri (45 AKTS zorunlu ders, 60AKTS seçmeli ders,15 AKTS lik seminer ve 120 AKTS lik tez dersleri) başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Bu dersleri başarı ile tamamlayan adaylar doktora yeterlilik sınavına alınır. Doktora yeterlilik sınavını başarıyla geçen adayların özgün bir araştırmaya dayalı bir tezi başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir.