Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sosyoloji Anabilim Dalı

Genel Bilgi

Sosyoloji Ana Bilim Dalı, 2016 yılında kurulmuştur. Bünyesinde tezli ve tezsiz olmak üzere iki ayrı yüksek lisans programı vardır. Sosyoloji tezli ve tezsiz yüksek lisans programları 4'er akademik yarıyıldan oluşmaktadır. Ana Bilim Dalımız kadrosunda 3 Profesör, 3 Doçent, 5 Doktor Öğretim Görevlisi ve 4 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Sosyoloji, özellikle sanayileşme süreci ve dijitalleşme gibi önemli toplumsal dönüm noktaları sonrasında toplumların yapılarında meydana gelen değişimleri dönüşümleri anlama, yorumlama çabasında olan bir bilim olarak önemini hızla arttırmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sosyoloji; pek çok alanda, özellikle de toplumsal yapı dinamiklerinin nesnel olarak analiz edilmesi sürecinde, kendisine büyük ölçüde ihtiyaç duyulan bir bilim olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sözü edilen bu çerçeve içinde, Türkiye?de toplumun dinamiklerine bağlı olan toplumsal yapıyı, hem yerel hem de küresel ölçekte anlayacak, analiz edecek, değerlendirecek, yorumlayacak, alanında ve konusunda yeterli eğitim almış bireylere eskiden olduğundan daha fazla ihtiyaç duyulduğu açıktır. Pek çok kamu kurum ve kuruluşunda sosyologlar istihdam edilmekte ve özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında da sosyoloji eğitimi almış çalışanlara artık daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, nitelikli eğitim-öğretim veren sosyoloji anabilim dallarında lisansüstü eğitim almış bireylerin gerek ülkemize gerekse toplumumuza sağlayacağı katkının büyüklüğü son derece açıktır.
Buradan hareketle Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü?nde açılmış bulunan Sosyoloji Anabilim Dalı?nın en temel amacı; ülkemizin ihtiyaç duyduğu sosyolojik bakış açısına sahip, toplumsal yapı analizleri yapabilecek, konusunda uzman, nitel ve nicel araştırma konularında deneyim kazanmış, sosyal ve kültürel gerçekliğe duyarlı, kuramsal ve yöntem bilimsel donanıma sahip, Türkiye?nin sosyo-ekonomik durumuna yönelik araştırmalar yapabilecek, uluslararası literatüre hakim mezunlar yetiştirmektir.