Anasayfa  »  Devlet Konservatuvarı

Genel Bilgi

Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 2003 yılında Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde kuruldu. 2006 yılında konservatuvar olarak yeniden yapılandırıldı. Konservatuvarımız lisans ve lisans-üstü düzeylerde eğitim vermektedir.

Kompozisyon, Müzik Teorisi, Piyano ve Arp, Gitar, Orkestra Şefliği, Koro Şefliği, Yaylı Çalgılar, Üflemeli Çalgılar, Koro Şarkıcılığı, Opera Şarkıcılığı ve Popüler Müzik Şarkıcılığı dallarında lisans programlarımız mevcuttur. Bu bölümlere girmek için başvuran öğrencilerin bir bölümüne o seneki kontenjana göre tam ya da daha düşük oranlarda burs imkanı sağlayabilmekteyiz.

Yüksek Lisans programları üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, konservatuvarımızın öğrencilerine sunduğu çeşitli olanaklar çerçevesinde yürütülmektedir.

Tüm programlarımızda eğitimcilerimizin yoğun ilgisi ve uygulanan modern metotlar öğrencilerin kişisel gelişimlerinde önemli rol oynamaktadır.

Öğrencilerimiz her yıl düzenlenen çeşitli etkinliklerle kişisel gelişimlerini ortaya koymakta ve çalışmalarını sergilemektedirler. Buna ek olarak öğrencilerimiz, Orkestra Akademik Başkent ile konser yapabilmek, Kanal B televizyonu ve radyosunda etkinliklerini sunabilmek, ve bu kurumlarda düzenlenen çeşitli programlara doğrudan katılabilmek gibi pek çok olanağa sahiptirler.

Bu bağlamda konservatuvarımız, gerek akademik kadrosu, gerek idari anlayışı, gerekse yaklaşım ilkeleri ve felsefesi bakımından, kendini geliştirmek isteyen öğrenciler için çağdaş ve nitelikli bir müzik eğitiminin gerekliliklerine uygun bir yapı sergilemektedir.