Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Müzecilik Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi

2013 öğretim yılında kurulan Müzecilik Yüksek Lisans Programı yüksek lisans derecesi veren iki yıllık tezli/tezsiz bir master programıdır. Programın öğretim dili Türkçe'dir. Türkiye'de Müzecilik alanında çağdaş uygulamaları içeren Program'ın birinci yılında Müzecilik alan derslerini tamamlayan öğrenciler, ikinci akademik yıldada uzmanlaşmak istedikleri alan derslerini alırlar.
Müzecilik Yüksek Lisans programı, öğrencilerin yetilerini ve uzmanlıklarını arttırmak, araştırma becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Program mezunları akademik kariyer yapabilir,devlet, özel, kamuya ait müzelerde çalışabilir,ayrıca yerel idare, kurumlarda veya özel koleksiyonlar üzerine çalışabilirler.
Program kadrosu 5 profesör, 1 doçent, 2 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisinden oluşmaktadır.
Müzecilik Programı bir lisans derecesini başarıyla tamamlamış tüm öğrencilere açıktır. Program öğrencilerin müzecilik, sergi, restorasyon, koruma ve multimedya teknolojileri alanlarında bilgi ve becerilerini arttırmak, ulusal ve yerel değerlere sahip çıkan etik bilinçle üretim yapmalarını hedefler.
Müzecilik toplumların kültürel oluşumunda önemli rol oynar. Çağdaş müzecilik bilgi ve alan becerilerini uygulamaya dönüştüren araştırmacılardan oluşmaktadır. Program'ın temeli mimari, konservasyon, onarım vb gibi alanlar dışında sosyal bilimlerin tasarım ve sergileme modellerinden de destek almasıdır.