Anasayfa  »  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi »  İktisat Programı (İngilizce)

Genel Bilgi

İktisat Programı'nın amacı hızla değişen bir dünyada öğrencileri, iktisadi olguları analiz etmek, araştırma yapmak, öngörüde bulunmak ve doğru karar almak için gerekli bilgi ve becerilerle donatmaktır. Bu amaçla, program, öğrencilere sağlam bir kuramsal ve niceliksel, istatistiki ve ekonometrik, altyapı kazandırılmasını ve bunun uygulamalı alanlarla dengelenmesini öngörmektedir.

Bir toplumdaki özgül haliyle iktisat, toplumdaki politik ve toplumsal yapı ile sıkı bir etkileşim içindedir. İktisadi olguların doğru algılanıp analiz edilebilmesi, bu olguların politik ve toplumsal evrim ve bağlamları çerçevesinde ele alınmasına bağlıdır. Program'da kuramsal ve formel iktisat öğretimi , sosyal bilim dersleri ve iktisadi düşünce ve kurumların gelişimlerinin incelenmesiyle dengelenmiştir.

Bölüm, Fakülte'nin diğer bölümleriyle yakın bir işbirliği içinde çalışmakta olup, seçmeli derslerle öğrencinin kendisini istediği yönde geliştirmesine ve etkili bir kariyer planlaması yapmasına olanak tanımaktadır.

Bölümümüz Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı lisans programında öğretim vermektedir. Ek olarak Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları bölüm bünyesinde mevcuttur.

Program'ın hedefi öğrencileri, eğilimlerine göre, mezuniyet sonrası kamuda ve özel sektörde etkin görev alabilmelerine hazırlamak ve öğrenimlerini yüksek lisans ve doktora düzeyinde devam etmek isteyenlere gerekli donanımı sağlamaktır.