Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Müzik Bilimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi

Müzikbilim Programı öğrencileri ileri düzeyde müzikoloji çalışmaları yaparak Türk, Batı ve dünya müzik kültürleri ve tarihlerine yönelik inceleme ve araştırma yapmayı öğrenir ve yapılan araştırmaların bilimsel yazım teknik ve türlerine dönüştürülmesine dönük uygulamalar yoluyla bilgi ve tecrübe kazanırlar. Makale, bildiri, rapor, tez yazma ve sunum yapma konularında yaptıkları uygulamalar, çeşitli akademik prosedürler bakımından gerek duyulan altyapının kazanılmasını sağlar. Alana ilişkin her türlü teorik, pratik ve teknik olanaklar mevcuttur.